คอร์สตัวต่อพัฒนาสมอง

tomoko Pro – พัฒนาสมองด้วยกิจกรรมจากประเทศญี่ปุ่น

โทโมโกะ โปร – คอร์สพัฒนาสมองด้วยกิจกรรมจากประเทศญี่ปุ่น โดยใช้ตัวต่อเป็นสื่อในการเรียนการสอน กิจกรรมนี้จะทำให้น้องๆ ได้รับการฝึกฝนทักษะและกระบวนการคิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการฝึกฝนทักษะด้านมิติสัมพันธ์ การมองภาพหลายๆ มุมมอง ทั้งแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ซึ่งเป็นทักษะสำคัญที่มีส่วนช่วยในการสอบคัดเลือกของน้องๆ แนวสาธิตฯ และเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม ฝึกฝนการออกแบบรูปทรงทั้งแนวราบและแนวดิ่ง โดยใช้ชิ้นส่วนที่เหมาะสมในส่วนต่างๆ อีกทั้งตัวต่อที่ใช้นั้นมีลักษณะโครงสร้างที่บอบบาง ทำให้น้องๆ ได้เรียนรู้พื้นฐานงานโครงสร้าง การรับน้ำหนัก จุดศูนย์ถ่วง และความสมดุลไปด้วยในตัว เป็นการปลูกฝังแนวคิดหลัก การทางฟิสิกส์เบื้องต้น

โดยได้รับการทดสอบจากผู้เชี่ยวชาญด้านสมองจาก Nihon University, Japan พบว่า ในขณะที่เด็กกำลังทำกิจกรรมโทโมโกะอยู่นั้น สมองทั้งซีกซ้าย และซีกขวาต่างถูกกระตุ้นให้ทำงานอย่างต่อเนื่องและสมดุลย์อยู่ตลอดเวลา ดังนั้นโทโมโกะจึงเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้เด็กสร้างทักษะ จินตนาการ และพัฒนาสมองได้เป็นอย่างดี

การเรียนการสอน

เรียนเดี่ยว (ตัวต่อตัว)
เรียนกลุ่มเล็ก ไม่เกิน 5 คน

ช่วงอายุของน้องๆ

สำหรับน้องๆ ชั้นอนุบาล / ประถม

ระยะเวลาในการเรียน

แนะนำคอร์ส 12 – 24 ครั้ง
ครั้งละ 1 / 2 ชั่วโมง