คอร์สกระตุ้นสมอง

tomoko Play – เตรียมสมองให้พร้อม สำหรับน้องๆ 1-3 ขวบ

โทโมโกะ เพลย์ – เป็นหลักสูตรพัฒนาสมองและเตรียมความพร้อมสำหรับน้องๆ ในวัย 1 – 3 ขวบปี ซึ่งถือเป็นช่วงวัยสำคัญที่สุดของการเจริญเติบโตของสมอง การเสริมสร้างศักยภาพทางสมองสำหรับน้องๆ ในวัยนี้ จึงสามารถพัฒนาได้อย่างไม่มีขีดจำกัด และจะติดตัวน้องๆ ไปตลอดชีวิต น้องๆ ในวัยนี้จึงเป็นช่วงเวลาที่มีค่าที่สุดและไม่ควรปล่อยให้เวลาผ่านไปอย่างไร้ประโยชน์

โดยกิจกรรมนี้จะทำให้น้องๆ ได้รับการฝึกฝนทักษะและกระบวนการคิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการฝึกฝนทักษะด้านมิติสัมพันธ์ การมองภาพหลายๆ มุมมอง ทั้งแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ซึ่งเป็นทักษะสำคัญที่มีส่วนช่วยในการสอบคัดเลือกของน้องๆ แนวสาธิตฯ และเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม เป็นการปลูกฝังแนวคิดหลักการทางฟิสิกส์เบื้องต้น

โดยกิจกรรมที่น้องๆ จะได้เข้าร่วมนั้น น้องๆ จะได้รับการเสริมสร้างสมาธิและการกระตุ้นสมองทั้ง 2 ฝั่ง ไม่ว่าจะเป็น flash card ที่ช่วยกระตุ้นสมองซีกขวา และอุปกรณ์เสริมพัฒนาการต่างๆ อีกทั้งน้องๆ ยังได้ผ่อนคลายไปกับเกมส์ การละเล่นต่างๆ ที่สอดแทรกไปด้วยความรู้พื้นฐานที่จำเป็นทางคณิตศาสตร์อย่างสนุกสนาน ถือเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีในการเรียนรู้นอกสถานที่ของน้องๆ และช่วยลดอาการต่อต้านและงอแงของน้องๆ ได้เป็นอย่างดี

การเรียนการสอน

เรียนเดี่ยว (ตัวต่อตัว)
เรียนกลุ่มเล็ก ไม่เกิน 5 คน

ช่วงอายุของน้องๆ

สำหรับน้องๆ อายุ 1-3 ขวบ

ระยะเวลาในการเรียน

แนะนำคอร์ส 12 – 24 ครั้ง
ครั้งละ 1 / 2 ชั่วโมง