คอร์สพับกระดาษ

tomoko Origami – เสริมสร้างสมาธิ ด้วยงานพับกระดาษ

โทโมโกะ ออริงามิ – เป็นคอร์สเสริมสร้างสมาธิ ด้วยงานพับกระดาษ ซึ่งเป็นกิจกรรมพัฒนาและกระตุ้นสมอง ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในประเทศญี่ปุ่น และเนื่องจากงานพับกระดาษเป็นงานฝีมือที่ต้องอาศัยความปราณีตและใจเย็น น้องๆ ที่ทำกิจกรรมนี้จึงได้รับการฝึกฝนเพื่อเพิ่มพูนสมาธิอย่างเติมที่ อีกทั้งงานพับกระดาษเป็นงานที่ต้องดำเนินการเป็นขั้นตอน จึงทำให้น้องๆ ได้ฝึกฝนการคิดย่างเป็นระบบ และช่วยพัฒนา ความจำได้อีกด้วย

น้องๆ จะได้เรียนรู้การพับกระดาษเป็นรูปทรงต่างๆ โดยไม่ใช้กรรไกร กาว เทปกาว หรืออุปกรณ์เพื่อช่วยในการยึดติดอื่นๆ จะได้เรียนรู้การสร้างส่วนประกอบชิ้นเล็ก เพื่อนำมาประกอบเป็นชิ้นใหญ่อย่างสนุกสนาน สวยงาม และเสริม สร้างความคิดสร้างสรรค์

ในส่วนของ Modular Origami น้องๆ จะได้รับการฝึกฝนพับรูปทรงที่ซับซ้อนขึ้น ใช้สมาธิและความพยายามมากขึ้น โดยได้รับการเสริมทักษะด้านคณิตศาสตร์ เกี่ยวกับสัดส่วนและเรขาคณิตด้วย

นอกจากนี้น้องๆ ยังจะได้รับประโยชน์จากการพับกระดาษเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) การพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก และการมองภาพ 3 มิติ

การเรียนการสอน

เรียนเดี่ยว (ตัวต่อตัว)
เรียนกลุ่มเล็ก ไม่เกิน 5 คน

ช่วงอายุของน้องๆ

สำหรับน้องๆ ชั้นอนุบาล / ประถม

ระยะเวลาในการเรียน

แนะนำคอร์ส 12 – 24 ครั้ง
ครั้งละ 1 / 2 ชั่วโมง