คอร์สแรกเริ่มสู่จินตคณิต

tomoko LittleGenius – แรกเริ่มสู่จินตคณิต สำหรับน้องๆ 1-3 ขวบ

โทโมโกะ ลิตเติ้ลจีเนียส – เป็นหลักสูตรพัฒนาสมองและเตรียมความพร้อมสู่การเรียนรู้จินตคณิต สำหรับน้องๆ ในวัย 1 – 3 ขวบปี ซึ่งถือเป็นช่วงวัยสำคัญที่สุดของการเจริญเติบโตของสมอง การเสริมสร้างศักยภาพทางสมองสำหรับน้องๆ ในวัยนี้ จึงสามารถพัฒนาได้อย่างไม่มีขีดจำกัดและจะติดตัวน้องๆ ไปตลอดชีวิตซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิจัยทางสมองทั่วโลกต่างยอมรับและให้การสนับสนุนการกระตุ้นพัฒนาการของเด็กๆ ในวัยนี้ น้องๆ ในวัยนี้จึงเป็นช่วงเวลาที่มีค่าที่สุดและไม่ควรปล่อยให้เวลาผ่านไปอย่างไร้ประโยชน์

หลักสูตรนี้ น้องๆ จะได้เรียนรู้พื้นฐานจินตคณิตเบื้องต้น ผ่านกิจกรรมต่างๆ อย่างสนุกสนานด้วยสื่อการเรียนการสอนและครูผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งจะทำให้น้องๆ อยู่ในบรรยากาศผ่อนคลาย ปราศจากแรงกดดันและความตึงเครียด ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญอันดับต้นๆ ที่เป็นตัวกำหนดความสามารถในการเรียนรู้ในด้านต่างๆ ของน้องๆ

โดยกิจกรรมที่น้องๆ จะได้เข้าร่วมนั้น น้องๆ จะได้รับการเสริมสร้างสมาธิและการกระตุ้นสมอง ทั้ง 2 ฝั่ง โดยเฉพาะ สื่อการเรียนการสอนที่ออกแบบพิเศษ สำหรับการเรียนรู้ เพื่อการต่อยอดสู่จินตคณิตโดยตรง ไม่ว่าจะเป็น flash card ที่ช่วยกระตุ้นสมองซีกขวา และทำให้น้องๆ จดจำภาพต่างๆ ของลูกคิด ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อการเรียนรู้ทักษะการคิดในใจด้วยจินตภาพ อีกทั้งน้องๆ ยังได้ผ่อนคลายไปกับเกมส์การละเล่นต่างๆ ที่สอดแทรกไปด้วยพื้นฐานที่จำเป็นทางคณิตศาสตร์และจินตคณิตอย่างสนุกสนาน ถือเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้นอกสถานที่ของน้องๆ ในวัยนี้ ช่วยลดอาการต่อต้านและงอแงของน้องๆ ได้เป็นอย่างดี

การเรียนการสอน

เรียนเดี่ยว (ตัวต่อตัว)
เรียนกลุ่มเล็ก ไม่เกิน 5 คน

ช่วงอายุของน้องๆ

สำหรับน้องๆ อายุ 1-3 ขวบ

ระยะเวลาในการเรียน

แนะนำคอร์ส 12 – 24 ครั้ง
ครั้งละ 1 / 2 ชั่วโมง