Tomoko Thailand

คอร์สตัวต่อพัฒนาสมอง

tomoko Pro – พัฒนาสมองด้วยกิจกรรมจากประเทศญี่ปุ่น – โทโมโกะ โปร – คอร์สพัฒนาสมองด้วยกิจกรรมจากประเทศญี่ปุ่น โดยใช้ตัวต่อเป็นสื่อในการเรียนการสอน กิจกรรมนี้จะทำให้น้องๆ ได้รับการฝึกฝนทักษะและกระบวนการคิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการฝึกฝนทักษะด้านมิติสัมพันธ์ การมองภาพหลายๆ มุมมอง ทั้งแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ซึ่งเป็นทักษะสำคัญที่มีส่วนช่วยในการสอบคัดเลือกของน้องๆ แนวสาธิตฯ และเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม ฝึกฝนการออกแบบรูปทรงทั้งแนวราบและแนวดิ่ง โดยใช้ชิ้นส่วนที่เหมาะสมในส่วนต่างๆ อีกทั้งตัวต่อที่ใช้นั้นมีลักษณะโครงสร้างที่บอบบาง ทำให้น้องๆ ได้เรียนรู้พื้นฐานงานโครงสร้าง การรับน้ำหนัก จุดศูนย์ถ่วง และความสมดุลไปด้วยในตัว เป็นการปลูกฝังแนวคิดหลัก การทางฟิสิกส์เบื้องต้น …

อ่านต่อ

คอร์สจินตคณิต

tomoko Brain – หลักสูตรจินตคณิต อันดับ #1 Smart Brain – จินตคณิต เป็นหลักสูตรพัฒนาสมองทั้งสองฝั่ง โดยใช้ตัวเลขและลูกคิดเป็นสื่อในการเรียนการสอน ผลที่ได้จากการเรียนจินตคณิตนั้น น้องๆ จะมีสมาธิที่ดีขึ้นมาก สามารถจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ในเวลาที่นานขึ้น เพราะการเรียนจินตคณิตเป็นการคิดเลขโดยใช้จินตภาพ ซึ่งต้องใช้ความนิ่งของสมาธิค่อนข้างมาก …

อ่านต่อ ...

คอร์สพับกระดาษ

tomoko Origami – โทโมโกะ ออริงามิ – เป็นคอร์สเสริมสร้างสมาธิ ด้วยงานพับกระดาษ ซึ่งเป็นกิจกรรมพัฒนาและกระตุ้นสมอง ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในประเทศญี่ปุ่น และเนื่องจากงานพับกระดาษเป็นงานฝีมือที่ต้องอาศัยความปราณีตและใจเย็น น้องๆ ที่ทำกิจกรรมนี้จึงได้รับการฝึกฝนเพื่อเพิ่มพูนสมาธิอย่างเติมที่ อีกทั้งงานพับกระดาษเป็นงานที่ต้องดำเนินการเป็นขั้นตอน จึงทำให้น้องๆ ได้ฝึกฝนการคิด …

อ่านต่อ ...

คอร์สเกมกระดาน

tomoko Think – เสริมทักษะ การคิดวิเคราะห์ – โทโมโกะ ธิงค์ – หลักสูตรพัฒนาทักษะทางความคิด โดยการเรียนรู้ผ่านเกมกระดาน (Board Games) จากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้รับการยอมรับจากทั่วโลก สามารถฝึกฝนให้น้องๆ ได้พัฒนาทักษะทางความคิดในด้านต่างๆ ได้อย่างสนุกสนาน ไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการวางแผน การคิดวิเคราะห์ โอกาสและความน่าจะเป็น การตัดสินใจและ…

อ่านต่อ ...

คอร์สกระตุ้นสมอง

tomoko Play – เตรียมสมองให้พร้อม สำหรับน้องๆ 1-3 ขวบ – โทโมโกะ เพลย์ – เป็นหลักสูตรพัฒนาสมองและเตรียมความพร้อมสำหรับน้องๆ ในวัย 1 – 3 ขวบปี ซึ่งถือเป็นช่วงวัยสำคัญที่สุดของการเจริญเติบโตของสมอง การเสริมสร้างศักยภาพทางสมองสำหรับน้องๆ ในวัยนี้ จึงสามารถพัฒนาได้อย่างไม่มีขีดจำกัด และจะติดตัวน้องๆ ไปตลอดชีวิต น้องๆ ในวัยนี้จึงเป็นช่วงเวลาที่มีค่าที่สุดและ …

อ่านต่อ ...

คอร์สแรกเริ่มสู่จินตคณิต

tomoko LittleGenius – แรกเริ่มสู่จินตคณิต สำหรับน้องๆ 1-3 ขวบ – โทโมโกะ ลิตเติ้ลจีเนียส – เป็นหลักสูตรพัฒนาสมองและเตรียมความพร้อมสู่การเรียนรู้จินตคณิต สำหรับน้องๆ ในวัย 1 – 3 ขวบปี ซึ่งถือเป็นช่วงวัยสำคัญที่สุดของการเจริญเติบโตของสมอง การเสริมสร้างศักยภาพทางสมองสำหรับน้องๆ ในวัยนี้ จึงสามารถพัฒนาได้อย่างไม่มีขีดจำกัดและจะติดตัวน้องๆ ไปตลอดชีวิต …

อ่านต่อ ...

คอร์สแรกเริ่มสู่เกมกระดาน

tomoko Fun – เสริมทักษะการคิด สำหรับน้องๆ 1-3 ขวบ – โทโมโกะ ฟัน – คือหลักสูตรพัฒนาทักษะทางความคิด สำหรับน้องๆ ในวัย 1 – 3 ขวบ โดยเป็นการเรียนรู้ผ่านเกมกระดาน (Board Games) ซึ่งได้รับการยอมรับจากทั่วโลก สามารถฝึกฝนให้น้องๆ ได้รับการพัฒนาทักษะทางความคิดในด้านต่างๆ ได้อย่างสนุกสนาน ไม่ว่าจะเป็นทักษะความจำ ทักษะการช่างสังเกต ตรรกะและขั้นตอน การ …

อ่านต่อ ...

ต้องการทราบรายละเอียด , ตารางเรียน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ

ติดต่อเรา